redhead-woman-posing-while-being-covered-with-dismissive-words-paint
aprilie 5, 2023 by Sofia 0 Comentarii

Despre violență altfel…

 Sunteți adult și cunoașteți ce înseamnă cuvântul ,,violență’’. Suntem siguri că la fel cunoașteți că violența asupra unui copil are loc în diferite medii: în stradă sau alt loc public, la şcoală, chiar şi în familie. Copiii, fiind supuși violenței în familie, de multe ori neagă sau ascund faptul că ar fi victime ale unui comportament agresiv din partea celor de care depind și în raport cu cine sunt mai slabi.

Violența împotriva unui copil este orice acțiune sau inacțiune care îi provoacă acestuia suferință fizică sau/și psihologică. Despre consecințele acesteia asupra unui copil puteți citi o sumedenie de articole, puteți auzi argumentele specialiștilor la televizor sau radio. Cea mai gravă consecință însă despre care dorim să vă vorbim este cea în care un copil, supus unui abuz fizic, verbal sau sexual, este o persoană care va suferi și la maturitate, dacă nu se intervine la timp pentru a-l proteja de mediul sau persoanele care i-au provocat asemenea suferință. Un copil care a auzit doar cuvinte de ocară sau a fost înjosit crește un adult care va avea cu greu încredere în forțele proprii. Un copil supus bătăilor crește un adult care își stăpânește cu greu furia, sau și mai grav, caută pe cineva mai slab pentru a și-o revărsa. Un copil care mereu e martor al certurilor și neînțelegerilor în familie, la maturitate riscă să repete un model de cuplu asemănător celui al  părinților săi.

Despre cum influențează orice situație de violență asupra stării emoționale și sănătății copilului se pot spune încă multe lucruri. Noi, ca adulți, avem responsabilitatea să protejăm orice copil de orice suferință, mai ales dacă această suferință e provocată de o persoană apropiată lui. Există instituții și specialiști care se ocupă de prevenirea și combaterea violenței asupra copilului. Puteți vorbi despre violență asupra unui copil sau cere ajutor de la autoritatea tutelară locală, reprezentată de primarul localității, angajații serviciilor sociale, profesori, polițiști, medici. La fel, vă îndemnăm să formați numărul 116 111. La Telefonul Copilului puteți cere o consultație privind structurile la care vă puteți adresa, raporta cazuri de violență împotriva copiilor sau beneficia de consilieri privind comunicarea non-violentă și constructivă cu un copil.

P.S. Copii vinovați care trebuie pedepsiți? Sau adulți care nu pot să-și  rezolve de sine stătători  problemele?