Exploatare prin muncă a copilului presupune: expunerea copilului la forme grave de muncă fizică extenuantă; folosirea copilului în scopul obţinerii unor beneficii materiale; folosirea copilului la activităţi ilicite; folosirea copilului la activităţi ce îi pun viaţa în pericol. Cele mai răspândite forme de exploatare prin muncă sunt: cerşetorie, spălat de maşini, vânzare de mărfuri, încărcat şi descărcat de mărfuri, colectare de obiecte reciclabile, activităţi desfăşurate pe şantiere, etc. Putem recunoaște un copil exploatat prin muncă, observând semne ca: fracturi, tăieturi, arsuri, zgârieturi, oboseală, foame, tremur, tristețe, neliniște, nervozitate, agresivitate, izolare, disperare, frică.