60C390EF-5B86-4128-841B-A6995BCAA6DA
Май 31, 2023 by Sofia 0 Comentarii

4 iunie – 9 ani de activitate a serviciului ”Telefonul Copilului”

Astăzi se împlinesc 9 ani de când Serviciul ”Telefonul Copilului” activează în Republica Moldova, oferind consiliere și suport copiilor care necesită asistență, cu scopul de a-i proteja împotriva oricărei forme de încălcare a drepturilor lor sau de abuz. De la lansarea Serviciului, au fost înregistrate circa 49 000 de apeluri în întreaga țară. De serviciile „Telefonul Copilului” au beneficiat până în prezent copii și adulți, care au apelat la numărul scurt, unic, național 116 111 sau în chat pe pagina web https://telefonulcopilului.md/.

Row of friends
Май 31, 2023 by Sofia 0 Comentarii

1 iunie – Ziua Internațională a Copilului

Când vorbim despre copii, vorbim despre tot… zâmbetul lor, poznele, momentele în care sunt fericiți și se distrează liber și fără nici o reținere, dar și clipele când au nevoie de mângâieri, liniște, afecțiune, multă atenție și grijă, toate sunt atât de prețioase.
Astăzi, de 1 iunie sărbătorim ”Ziua Internațională a Copilului” și ne dorim ca toți copiii să se bucure de familii iubitoare, de un mediu sigur și absolut prielnic pentru creșterea și dezvoltarea lor armonioasă.

children-with-down-syndrome-playing-with-toys
Апрель 5, 2023 by Sofia 0 Comentarii

21 martie – ziua mondială a Sindromului Down

Ne-am propus ca în această zi care ne îndeamnă spre informare și conștientizare să vorbim despre fenomenul incluziunii copiilor cu CES în școlile de masă. De ceva timp primim apeluri în care vorbim despre drepturile și nevoile copiilor cu CES și fiind în contact cu nelămuririle și îngrijorările apărute din partea părinților, a actorilor implicați în educație, dar nu în ultimul rând a copiilor, vă îndemnăm spre informare și înțelegere privind subtilitățile acestui fenomen.

Incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale este un proces esențial pentru a asigura o educație de calitate pentru toți copiii, indiferent de nevoile lor. Acest proces implică integrarea copiilor cu CES în sistemul de învățământ de masă, în care aceștia pot fi educați împreună cu ceilalți copii, într-un mediu adecvat nevoilor lor. Ca serviciu adresat tuturor copiilor, indiferent dacă au sau nu CES, am primit apeluri nenumărate de la părinți ai copiilor cu CES, în care am discutat despre procesul anevoios pe care unii părinți îl traversează pentru a stabili gradul de incluziune a copiilor lor, dar și despre lipsa de resurse specializate, cum ar fi cadrele didactice de sprijin, problemă destul de acută în Republica Moldova.

Deși incluziunea educațională poate fi un proces dificil, acesta aduce numeroase beneficii pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, precum și pentru colegii lor fără nevoi speciale. Copiii cu nevoi speciale pot învăța într-un mediu mai prietenos, sprijinitor și mai natural, în care pot dezvolta relații pozitive cu colegii lor și pot învăța din experiențele lor. În același timp, colegii lor fără nevoi speciale pot învăța să trăiască și să învețe împreună cu copiii cu nevoi speciale, dezvoltând astfel mai multă empatie și înțelegere față de aceștia.

O modalitate importantă de a promova incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale este prin adoptarea unui model de școală incluzivă. Acesta se referă la o școală care oferă o educație de calitate pentru toți elevii, indiferent de nevoile lor educaționale, și care se angajează să ofere oportunități egale pentru toți copiii.

Modelul de școală incluzivă implică crearea unui mediu educațional care să fie adaptat nevoilor individuale ale fiecărui elev, astfel încât să fie capabili să învețe și să se dezvolte într-un mod optim. Acest lucru implică, de exemplu, adaptarea planului de învățământ, oferirea de sprijin educațional specializat, furnizarea de resurse educaționale suplimentare și angajarea de personal specializat, cum ar fi cadrele didactice de sprijin. Din păcate, după cum am menționat mai sus, există o lipsă de resurse la nivel de școli, de aceea de multe ori părinții copiilor cu CES sunt nevoiți să caute ei înșiși soluții potrivite pentru copiii lor. Ce putem face pentru a ajuta? În primul rând, fiecare dintre noi putem să-i învățăm pe copiii noștri să-și ofere ajutorul în măsura capacității lor și să-și privească semeni cu empatie și respect.

În plus, o școală incluzivă promovează o cultură a învățării care să susțină toți elevii și să încurajeze respectul și toleranța față de diversitatea umană. Acest lucru se poate realiza prin educarea tuturor elevilor cu privire la nevoile și provocările persoanelor cu cerințe educaționale speciale și prin promovarea valorilor precum empatia, cooperarea și îngrijirea față de ceilalți. Prin adoptarea unui astfel de model de școală, copiii cu cerințe educaționale speciale pot să-și dezvolte abilitățile și talentele într-un mediu în care se simt incluși și valorizați, iar toți copiii pot beneficia de o educație de calitate care să le pregătească pentru viitor.

Cum vorbim cu copiii noștri despre faptul că în grupul unde învață va fi un copil sau mai mulți cu CES? Aici sunt de folos resursele educaționale elaborate de către alți părinți care au copii cu CES, care înțeleg nevoile copiilor lor. Unul dintre exemple este, ”ABC-darul EGALITĂȚII”, scris de către Ludmila Adamciuc, mamă a unui copil cu sindromul Down. Folosind un limbaj simplu și adaptat capacității de înțelegere a copiilor, acest ABC-dar va deschide copiilor de orice vârstă, dar și adulților deopotrivă, ușa către o altă perspectivă asupra lumii înconjurătoare.

În concluzie, incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale este un proces important și necesar pentru a asigura o educație de calitate pentru toți copiii. Este important ca școlile să ofere resurse adecvate și sprijin necesar copiilor cu nevoi speciale pentru a-i integra cu succes în sistemul de învățământ de masă și pentru a asigura succesul lor academic și social.

Dragi părinți, să știți că psihologii de la Telefonul Copilului sunt mereu disponibili pentru a discuta cu dumneavoastră despre ceea ce vă îngrijorează în legătură cu subiectele ce vizează copiii.

sad-young-woman-home
Апрель 4, 2023 by Sofia 0 Comentarii

Как мы принимаем решения…

В последнее время служба «Телефон Доверия Ребенка» зарегистрировала большое количество звонков от взрослых, которые заметили депрессивные состояния у своих детей. Это может быть вызвано проблемами в семейных отношениях, жестоким обращением с детьми, жестоким обращением или пренебрежением, многочисленными стрессовыми ситуациями, потерей любимого человека, издевательствами или плохими отношениями со сверстниками. Важно следить за признаками и симптомами, указывающими на возможную депрессию, такими как грусть, потеря интереса к ранее приятным занятиям, раздражительность, низкая самооценка и саморазрушительное поведение.

Во-первых, важно понимать, что депрессия у детей может быть реальной проблемой, и к ней нужно подходить осторожно. Некоторые дети могут страдать молча, выражая свою печаль или тревогу не словами, а изменениями в поведении или физическом состоянии. Вот почему так важно обращать внимание на любые изменения в поведении и немедленно обращаться за помощью, если мы замечаем что-то необычное у нашего ребенка.

Как родители, мы обязаны оказывать необходимую поддержку нашим детям. Эта поддержка может быть в форме эмоциональной и практической поддержки, включая физическую активность, такую как семейные прогулки или езда на велосипеде. Важно показать ребенку, что мы доступны и любим его, дать ему возможность заниматься тем, что принесет ему положительные эмоции, и побудить его преодолевать препятствия.

Также важно сотрудничать с такими специалистами, как психолог, психотерапевт или психиатр. Они могут предложить специализированный подход с учетом индивидуальных потребностей нашего ребенка. Вместе со специалистами мы выясним, что стало причиной депрессивных состояний у нашего ребенка и какие дальнейшие действия необходимы.

Помимо помощи специалистов, в лечении депрессии у детей необходима поддержка родителей. Родителям важно проявлять свою доступность и любовь к своему ребенку, оказывать ему эмоциональную поддержку и поощрять занятия, приносящие им положительные эмоции. Физическая активность также может быть полезной для детей, помогая им снять стресс и почувствовать себя лучше.

Если депрессия у ребенка вызвана конкретными факторами, такими как насилие или издевательства, важно действовать немедленно и принять необходимые меры для защиты ребенка и решения возникшей проблемы. Сотрудничество с психологом, психотерапевтом или психиатром также может иметь важное значение для преодоления этой ситуации.

Наконец, важно помнить, что депрессию у детей нельзя игнорировать или относиться к ней безразлично. Каждый ребенок нуждается в поддержке и одобрении родителей, а также в помощи специалистов для преодоления депрессивных состояний и обретения уверенности в себе и в жизни. Вместе мы сможем преодолеть эту проблему и подарить нашим детям более счастливую и здоровую жизнь.

В этом смысле услуга «Телефон Доверия Ребенка» представляет собой важный источник помощи и психологического консультирования, который может помочь как родителям, так и детям разобраться в депрессивных состояниях и найти решения для преодоления этих проблем. Психологи «Телефона Доверия Ребенка» всегда доступны для помощи и психологической консультации по национальному номеру 116 111 или на сайте www.telefonulcopilului.md. Вместе мы сумеем помочь нашим детям преодолеть любое препятствие.