Sfaturi pentru părinți

"Ce trebuie să fac atunci când fostul/a soț / soție creează obstacole în comunicare cu copilul"

Neînţelegerile apărute între părinţi cu referire la educarea copilului se soluţionează de către autoritatea tutelară. În asemenea situaţii părintele căruia îi sunt create obstacole în comunicarea cu copilul urmează să se adreseze cu o cerere către autoritatea tutelară de la locul aflării copilului, prin care se solicită stabilirea unui program de întrevederi. Cererea poate fi depusă personal la cancelaria instituţiei investite cu funcţia de autoritate tutelară sau prin poştă. Cererea se întocmeşte în formă liberă şi urmează a include următoarele informaţii:

  • datele de identitate ale ambilor părinţi;
  • adresa şi datele de contact ale ambilor părinţi;
  • datele de identitate ale copilului;
  • informaţii cu referere la programul copilului (ex. frecventează grădiniţa, şcoala, alte instituţii etc.)
  • circumstanţele în care se limitează comunicarea cu copilul;
  • programul de întrevederi care se solicită (ex. marţi şi joi între orele 16:00 și 18:00);
  • alte informaţii relevante cu privire la caz.

Cererea privind stabilirea programului de întrevederi se examinează de autoritatea tutelară în termen de o lună. În cursul examinării autoritatea tutelară va solicita explicaţiile şi pozițiile ambilor părinţi, iar în cazul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se consultă şi opinia acestuia. La stabilirea programului de întrevederi se va ţine cont prioritar de interesul suprem al copilului, dar şi de vârsta acestuia, programul copilului, starea de sănătate a copilului, particularităţile şi necesităţile individuale ale copilului  (de exemplu, dacă copilul este nedeplasabil, nu se poate stabili un program care ar permite schimbarea locaţiei), programul de muncă al părintelui etc.După ce se vor examina toate circumstanţele descrise, autoritatea tutelară va emite o decizie ce devine obligatorie pentru părintele în grija căruia se află copilul. Dacă persoana nu este de acord cu decizia pronunţată de autoritatea tutelară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, printr-o cerere prealabilă, poate solicita autorităţii publice emitente revocarea, în tot sau în parte, a programului. În cazul în care autoritatea ce a emis decizia are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea persoanei, fie organului emitent, fie organului ierarhic superior. În cazul în care persoana nu este de acord cu răspunsul primit de la autoritatea tutelară, decizia poate fi contestată în instanţa judecătorească de la sediul instituţiei investite cu rol de autoritate tutelară. Pentru cererile cu privire la contestarea deciziei autorităţii tutelare de stabilire a programului de întrevederi nu se achită taxa de stat.

Dacă sunteţi adult şi…

... cunoaşteţi copii ale căror drepturi sunt încălcate?
... cunoaşteţi cazuri despre abuz, neglijare sau discriminarea copiilor?
... aveţi nevoie de consultaţie psihologică pentru un dialog eficient cu copilul?

116111
Skype: TelefonulcopiluluiMoldova116 111
24/24. Gratuit. Confidenţial şi anonim